$$ many ~~
 13 czerwca 2019 roku, godz. 11:48

pewnie
nikt nie jest pewny