Tylko robak potrafi poznać [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Tyl­ko ro­bak pot­ra­fi poz­nać war­tość owocu.
Człowiek stał się tak pyszny, że na­wet nie próbu­je.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 września 2017, 17:53

Jaś, możli­we. Ale zda­je się, że ser­wo­wałam lep­sze owoce.
Nie wiem dlacze­go spóźniłeś się na degustację.
poz­dr. :) 

Po wielu spa­cerach Ale­jami i Ale­jaja­mi Por­ta­lu, pod tym tek­stem zos­ta­wiam k a r t k ę:
Dos­ta­wa owoców zakończona 

Smo­ku, dzięki za in­te­resujące roz­ważania. Ta­kie lubię.
Poz­dra­wiam. :) 

Człowiek z le­nis­twa wy­myślił auto­maty­zację, by nic już nie ro­bić. Te­raz co­raz częściej poz­wa­la auto­matom za siebie myśleć. Cieka­we, czy to urządze­nia są co­raz wspa­nial­sze, czy nasze myśle­nie jest os­tatnim pod­ry­giem inteligencji [...] — czytaj całość

:P
ro­baki żerują PO wszystkim 

roz­szerzając ten tek­st, "zażar­to­wałam" so­bie również z te­go, że ro­bak pot­ra­fi też "czy­tać" po śmier­ci człowieka....

a właści­wie po co ja to piszę 

klasyka 

An­drew, tak.... :) Dokład­nie tak brzmiał kiedyś afo­ryzm. Ty­le, że tu­taj niewiele by po­wie­dział, stąd roz­szerze­nie. Naj­pierw aneg­do­ta, po­tem myśl. Tyl­ko po co?

Li­la, chętnie poz­nam ten tek­st.

Dzięki za ko­men­ty, miłego Wam. :) 

nic 

~li
a ty to jabłko czy robak? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć