Tylko robak potrafi poznać [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 15 opinii.

Tyl­ko ro­bak pot­ra­fi poz­nać war­tość owocu.
Człowiek stał się tak pyszny, że na­wet nie próbu­je.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 września 2017, 17:53

Jaś, możli­we. Ale zda­je się, że ser­wo­wałam lep­sze owoce.
Nie wiem dlacze­go spóźniłeś się na degustację.
poz­dr. :) 

Po wielu spa­cerach Ale­jami i Ale­jaja­mi Por­ta­lu, pod tym tek­stem zos­ta­wiam k a r t k ę:
Dos­ta­wa owoców zakończona 

Smo­ku, dzięki za in­te­resujące roz­ważania. Ta­kie lubię.
Poz­dra­wiam. :) 

Człowiek z le­nis­twa wy­myślił auto­maty­zację, by nic już nie ro­bić. Te­raz co­raz częściej poz­wa­la auto­matom za siebie myśleć. Cieka­we, czy to urządze­nia są co­raz wspa­nial­sze, czy nasze myśle­nie jest os­tatnim pod­ry­giem inteligencji [...] — czytaj całość

:P
ro­baki żerują PO wszystkim 

roz­szerzając ten tek­st, "zażar­to­wałam" so­bie również z te­go, że ro­bak pot­ra­fi też "czy­tać" po śmier­ci człowieka....

a właści­wie po co ja to piszę 

An­drew, tak.... :) Dokład­nie tak brzmiał kiedyś afo­ryzm. Ty­le, że tu­taj niewiele by po­wie­dział, stąd roz­szerze­nie. Naj­pierw aneg­do­ta, po­tem myśl. Tyl­ko po co?

Li­la, chętnie poz­nam ten tek­st.

Dzięki za ko­men­ty, miłego Wam. :) 

~li
a ty to jabłko czy robak? 

daję fisz, za esencję
,,Tyl­ko ro­bak pot­ra­fi poz­nać war­tość owocu.,, 

sor­ki, prze­niosłam do myśli.

w tej sy­tuac­ji myśl pra­wie cmentarna

do myśle­nia nie zmuszam. Niech so­bie Wasze or­ga­ny za myśle­nie od­po­wiadające, od­poczy­wają tak długo, jak zechcą...
dobranoc.

psss... nie za­pom­nijcie tyl­ko chwa­lić się swoją mądrością... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]