silvershadow __
 5 października 2022 roku, godz. 20:29
Edytowano 5 października 2022 roku, godz. 20:29

'Dziś i już do końca historii horror stworzonej przez człowieka prawdy będzie przerastać jego wyobrażenie.
Tylko odwaga do lęku, próby pojęcia najstrawliwszego może człowieka powstrzymać przed zagładą.
Optymizm niesie ze sobą ryzyko lekkomyślności, bagatelizowania skutków ludzkich poczynań.'

fyrfle Mirek
 5 października 2022 roku, godz. 14:05

Prawda. Nominuje.

ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 5 października 2022 roku, godz. 12:10

No to ma to wymiar jedynie estetyczny, a nie prawdy lub fałszu. Optymiści nawet nie otarli się o prawdę, dlatego są optymistami.