Odważnym jest ten, który [...] – Bonhart

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bonhart — zgromadziliśmy 4 opinie.

Od­ważnym jest ten, który wie, że po­winien bać się tyl­ko strachu.

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 11 września 2011, 03:23

BO­GA! Nie strachu... 

No tak, brak strachu może być ka­tas­tro­fal­ny w skut­kach. Ale nie wszys­cy są chu­liga­nami ;) Cza­sami brak strachu może pomóc w wielu szlachet­nych czy­nach. I właśnie te czy­ny miałem na uwadze pisząc myśl. Cho­ciaż mogłem ją nieco inaczej sformułować. 

Aczkol­wiek.. spójrz, jeśli od­wa­ga jest tym właśnie czym strach się przez­wy­cięża, to właśnie strach jest, że tak po­wiem "ar­cy" wro­giem. Od­ważny człowiek pro­wadzi nieus­tanną walkę ze strachem i na tle wszys­tkich zdarzeń [...] — czytaj całość

Od­wa­ga to przez­wy­ciężanie strachu, więc brak strachu przed strachem eli­minu­je strach całko­wicie, a to już jest lek­ko­myślność i brak opamiętania. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mentos

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:14Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?