Odważnym jest ten, który [...] – Bonhart

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bonhart — zgromadziliśmy 4 opinie.

Od­ważnym jest ten, który wie, że po­winien bać się tyl­ko strachu.

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 11 września 2011, 03:23

BO­GA! Nie strachu... 

No tak, brak strachu może być ka­tas­tro­fal­ny w skut­kach. Ale nie wszys­cy są chu­liga­nami ;) Cza­sami brak strachu może pomóc w wielu szlachet­nych czy­nach. I właśnie te czy­ny miałem na uwadze pisząc myśl. Cho­ciaż mogłem ją nieco inaczej sformułować. 

Aczkol­wiek.. spójrz, jeśli od­wa­ga jest tym właśnie czym strach się przez­wy­cięża, to właśnie strach jest, że tak po­wiem "ar­cy" wro­giem. Od­ważny człowiek pro­wadzi nieus­tanną walkę ze strachem i na tle wszys­tkich zdarzeń [...] — czytaj całość

Od­wa­ga to przez­wy­ciężanie strachu, więc brak strachu przed strachem eli­minu­je strach całko­wicie, a to już jest lek­ko­myślność i brak opamiętania. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mentos

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]