silvershadow __
 3 stycznia 2021 roku, godz. 10:14

jak wokół słońca
tlen i wodór
razem tworzą
ocean