... nie ważne ile [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 6 opinii.

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, choć raz "przeczy­tałeś"...

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2018, 21:41

Zaw­sze to in­na his­to­ria i ciebie czy­ni no­wym, sprzecznym. 

nie do końca się zgodzę, będąc li­cealistą czy­tałem fi­lozo­fie, nie ro­zumiałem większość, ale wychodziłem z założenia że wszys­tko co przeczy­tasz, zostaje

to tak jak z tym co widzisz, za­pamiętu­jesz je­dynie może 10% świadomie 

Kiedyś czy­tanie oz­naczało ro­zumienie chy­ba że się te­mu ,,przeczy ....... . 

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, coś zrozumiałeś"... 

... bo czy­tałeś, lecz nie przeczytałeś...

;-) 

Nie do końca jas­na gra słów 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]