22 marca 2019 roku, godz. 13:05  0,6°C

Nie ty­le lu­bimy po­magać, co udzielać in­nym jałmużny.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa ODIUM, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.