Nie proś o zbyt [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 9 opinii.

Nie proś o zbyt wiele ale i nie da­waj całej siebie ,bo zos­ta­niesz sa­ma z popęka­nym ser­cem.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2017, 11:17

Aniu bo jak da­jemy za dużo to tak jest,ale jak się kocha chce się dać to co naj­ważniej­sze miłość i całego siebie,nies­te­ty często płaci­my za to wy­soką cenę! pozdrówka:-)) 

Święta praw­da ... ... Nies­te­ty ... . 

No dob­rze, prze­konałaś mnie... to bierz skrom­nie. :D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Wi­tam Wszystkich;)
Cześć Iwo­nuś słon­ko wstało po­ra na dob­ry dzień przy kawusi?
Na­talio śwet­nie zro­zumiałaś to co chciałam prze­kazać masz rację ;)pozdrawiam
Shu­dii kiedyś to się zmieni;)
Os­kar miło że zaj­rzałeś zgadzam się co na­pisałeś,za to [...] — czytaj całość

Eee tam, proś, a jak nie dają, to... bierz sa­ma. :P
Ro­zumiem, że to efekt ja­kiegoś za­wodu, źle ulo­kowa­nych uczuć, al­bo czy­jejś bez­czel­ności, ma­nipu­lac­ji, oszustwa...
ale nie można da­wać siebie pół i ocze­kiwać wszys­tkiego, nies­te­ty... chy­ba, tak mi się wydaje...
Poz­dra­wiam. :)) 

To praw­da. Jeśli coś, ko­goś dos­ta­jesz nie sta­rając się, to...
... Po co się starać?
Tak, też kiedyś ober­wałem w ten sposób. Pozdrawiam.;))) 

Juz zos­tałam sama. 

Im więcej i częściej da­jemy od siebie, tym dru­ga oso­ba więcej wy­maga. Przyz­wycza­ja się do te­go i później te­go ocze­kuje. Naj­gorzej jeżeli sta­rasz się z całego ser­ca a w za­mian dos­ta­jesz tyl­ko chłód i prze­kona­nie, że to co ro­bisz jest niewystarczające. 

:) zos­ta­wiam swój ślad...
Tak to prawda. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]