nie jest moją rolą, [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 18 opinii.

nie jest moją rolą, udo­wad­niać czy­jejś głupocie
że ją włas­ne słowa bolą

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 19:16

Dob­rej za­bawy bezmózga świn­ko, nikt nie czy­ta twoich żałos­nych bred­ni, ale będę ci komentował
te głupo­ty, żebyś mu­siał ze złością ka­sować. :D To ta­kie za­baw­ne pro­sia­czku, jak się złościsz. :D 

~sMOG, oder­wa­ny od rzeczywistości
a to ty nie wiesz że śmieci się sprząta?

mówisz że lat­rynę? hm? ma
to faj­nie tam ma­cie :)
możecie się na zmianę POzanurzać
ale nie mów mi, co na to wasze różowe świn­ki zabawki

he he 

Ależ świn­ko bezmózga, nie po­winieneś aż ta­kiego wy­bujałego ego kar­mić od ra­na. :D
Pew­nie myślisz... wiem, prze­sadziłem. :D
Pew­nie ci się wy­daje, że dla ciebie w ogóle wstałem? :D ha ha ha 
Nor­malnie ciota-idiota, [...] — czytaj całość

~sMOG
czyśty zdur­niało do reszty, sza­lałeś do ra­na, wstałeś o 6 by mi to powiedzieć?
gum­no mnie ob­chodzi czy się wys­pałeś, ja­ki two­je czer­wo­ne i różowe świn­ki zboczeńcu
które chodzą ci PO pus­tej głowie. [...] — czytaj całość

nie, tyl­ko na świn­ce w obróżce z ćwieka­mi? ha ha :D 
Jak two­je he­moroidy, nab­rzmiewają ze złości? :P:D
POmódl się za swój KOD, na­karm ko­ty... tyl­ko nie krzywdź ich... :P:D ha ha ha 

~sMOG
he he
czy ty przy­pad­kiem nie jedziesz na wspo­maga­niu pom­roczności jasnej*?
to ta­ki u niektórych zwycza­jowy pa­rawan, o zna­mionach czer­wo­nej dolegliwości 

Świn­ko różowa,
widzę, że to była praw­da z tym wpół do szóstej u ciebie, bo szyb­ko ska­sowałeś. :P:D ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie budź sąsiadów swoimi jęka­mi :D
Kos­ma­tych snów pro­sia­czku. :)) 

~sMOG
nies­te­ty, dzi­siej­szy twój PO­ziom Cię skreśla
włocha­ty misiu
:P 

Jed­na pus­ta, to za mało, spec­jalne wypróżniłem wszys­tkie trzy, by móc z Tobą kon­werso­wać... a i tak nie osiągnąłem Two­jego po­ziomu. :D :P 

~sMOG
myślę że jas­ny POwód tkwi w to­bie :)
cóż z te­go, iż mówisz... że u Ciebie trzy
gdy pus­to w każdej głowie

:P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]