... niejeden, szukając człowieka [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 8 opinii.

... nieje­den, szu­kając człowieka w in­nych, za­gubił go w so­bie...

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2018, 21:50

nie od­na­lazł gdyż nie zaczął od siebie 

jak­by aluz­ja do Bib­lii czy Ewan­ge­lii, każą nam szu­kać człowie­czeństwa w tam­tych pos­ta­ciach, za­miast kochać ko­bietę lub mężczyznę, dbać o dom i ogród, ta­lent prze­kuć na swo­je szczęście i najbliższych. 

Bar­dzo tak jest 

szu­kamy ludzi by od­na­leźć się sami
często jed­nak sku­piamy się na ich wadach
bo fakt, że in­ni je posiadają
us­ta­nawia nas również człowiekami 

raczej nie
to właśnie Człowiek szu­ka Człowieka 

in­ni to my sa­mi, chwi­lowo po­za nami 

To prawda.
Poz­dra­wiam. :) 

Trochę brak przesłanek 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]