Niecierpliwość zrywa wszystko, zanim [...] – Akte

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Akte — zgromadziliśmy 8 opinii.

Niecier­pli­wość zry­wa wszys­tko, za­nim zdąży dob­rze roz­kwitnąć.

aforyzm dnia z 25 października 2017 roku
zebrał 144 fiszki • 9 listopada 2010, 19:01

ta­ka myśl w sam raz
na wszys­tko i dla 

Dla­tego jes­tem kiep­skim ogrodnikiem;)
Dziś, po la­tach, czy­ta się te myśli jeszcze lepiej. 

Kwitnące oka­zy nam odsłoniłaś
i pięknem czy­tel­ników olśniłaś 

Ja przez niecier­pi­liwość spo­ro stra­ciłam.Ale cza­sem ciężko trwać w bezczynności. 

i po­tem sie dzi­wi, ze troche kwas­ne ! 

Świet­nie, dwuz­nacznie, bo niecier­pli­wość również w pew­nym sen­sie rozkwita...
Pozdrawiam! 

Świetne!

Pozdrawiam. 

Nies­te­ty od­biera tą możliwość. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IBELLA

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos