marka piotr
 14 lipca 2022 roku, godz. 21:53

O to jest prawda...