Najprościej jest wyjść i [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 4 opinie.

Naj­prościej jest wyjść i trzasnąć drzwiami, nie przed­sta­wiając żad­nych ar­gu­mentów.
Lecz w końcu trze­ba wrócić. A prob­le­my ot tak nie znikną, a mogą przyb­rać gor­szą pos­tać.

aforyzm dnia z 15 grudnia 2009 roku
zebrał 164 fiszki • 14 grudnia 2009, 17:53

piękna myśl ;) ja już cze­kam po­nad 10 miesięcy na nap­ra­wienie błędu i da­lej niez­byt czuję się go­towa, lecz wiem, że jeśli bym poszła zro­bić to od ra­zu to z mier­nym skut­kiem by sie to skończyło 

Tak jest prościej, lecz gdy zys­ka­my czas aby ochłonąć i prze­myśleć wszys­tko na spo­koj­nie to wra­camy nap­ra­wić lub za­kończyć to słowami... 

racja.. 

wreszcie "soczys­ta" i piękna myśl... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lesek

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

dzisiaj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2