Najprościej jest wyjść i [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 4 opinie.

Naj­prościej jest wyjść i trzasnąć drzwiami, nie przed­sta­wiając żad­nych ar­gu­mentów.
Lecz w końcu trze­ba wrócić. A prob­le­my ot tak nie znikną, a mogą przyb­rać gor­szą pos­tać.

aforyzm dnia z 15 grudnia 2009 roku
zebrał 164 fiszki • 14 grudnia 2009, 17:53

piękna myśl ;) ja już cze­kam po­nad 10 miesięcy na nap­ra­wienie błędu i da­lej niez­byt czuję się go­towa, lecz wiem, że jeśli bym poszła zro­bić to od ra­zu to z mier­nym skut­kiem by sie to skończyło 

Tak jest prościej, lecz gdy zys­ka­my czas aby ochłonąć i prze­myśleć wszys­tko na spo­koj­nie to wra­camy nap­ra­wić lub za­kończyć to słowami... 

racja.. 

wreszcie "soczys­ta" i piękna myśl... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lesek

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]