Mówienie o miłości przypomina [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 19 opinii.

Mówienie o miłości przy­pomi­na wy­woływa­nie duchów.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2019, 08:31

To pew­nie wos­ko­wina, po­nura­sy nie są fa­natycznie hi­gieniczne. :p
Powtarzam.

I jak? :)) 

Po­wiedz to jeszcze raz, bo chy­ba miałam uszy zat­ka­ne wos­ko­winą al­bo po­nuro-tru­pią ciszą. :p 

I co o tym myślisz? Zgadzasz się ze mną, czy masz od­mien­ne zda­nie? :) 

Nad­sta­wiłam uszu i czekam. 

Oczy­wiście. :) 

W ta­kim ra­zie, sko­ro mogę być nies­krom­na, to wy­pada mi za­pytać: czy mógłbyś mi po­wie­dzieć coś, cze­go nie wiem? 

Oczy­wiście, masz zgodę oj­ca dy­rek­to­ra. ;) 

poniekąd 

Te­raz mam się zacho­wać jak "dob­rze" wycho­wane dziew­czę? ...czy mogę być nieskromna... 

Jak na niez­na­ne imię, to jes­teś bar­dzo mądra, sza­cun. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]