Mówienie o miłości przypomina [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 19 opinii.

Mówienie o miłości przy­pomi­na wy­woływa­nie duchów.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2019, 09:31

To pew­nie wos­ko­wina, po­nura­sy nie są fa­natycznie hi­gieniczne. :p
Powtarzam.

I jak? :)) 

Po­wiedz to jeszcze raz, bo chy­ba miałam uszy zat­ka­ne wos­ko­winą al­bo po­nuro-tru­pią ciszą. :p 

I co o tym myślisz? Zgadzasz się ze mną, czy masz od­mien­ne zda­nie? :) 

Nad­sta­wiłam uszu i czekam. 

Oczy­wiście. :) 

W ta­kim ra­zie, sko­ro mogę być nies­krom­na, to wy­pada mi za­pytać: czy mógłbyś mi po­wie­dzieć coś, cze­go nie wiem? 

Oczy­wiście, masz zgodę oj­ca dy­rek­to­ra. ;) 

poniekąd 

Te­raz mam się zacho­wać jak "dob­rze" wycho­wane dziew­czę? ...czy mogę być nieskromna... 

Jak na niez­na­ne imię, to jes­teś bar­dzo mądra, sza­cun. :)) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]