Miłość wymaga wielu wyrzeczeń [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń
a cza­sem za nią płaci się zbyt wy­soką "cenę"
Odtwórz

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2019, 10:42

Zaw­sze nieźle strze­lałem. ;)
Miłego dnia. :)) 

Ar­tu­ro traf­nie w sa­mo sedno;-) 

Praw­dzi­wa, jeśli jest, spra­wia, że dając zys­ku­jemy podwójnie. Jeśli nie jest szcze­ra, al­bo tyl­ko połowa kocha, to tra­cimy wszystko...
Ale ser­ce jest, jak Fe­niks, od­radza się z po­piołów, cza­sami wiele ra­zy.
Poz­dra­wiam. :)) 

tracąc siebie w so­bie umiera­my po­wolną śmier­cią
trzy­mam się zaw­sze Karolinko;-) 

ta ce­na to włanie te mi­lion roz­bi­tych kawałkow...
Lub jeszcze gorzej ut­ra­ta sa­mego siebie
Trzy­maj się ciep­lutko kochana 

ta­ka jest już nic nie warta 

Zwłaszcza ta , która roz­bi­ja Ci ser­ce na mi­lion kawałków... 

Wiesz można in­ter­pre­tować na różne spo­soby,każdy ma pra­wo myśleć inaczej;-)myśleć o so­bie trze­ba ,ale mając wyłączność tyl­ko na siebie to już egoizm;-)Sto­sować w małych daw­kach;-)p hej­ka miłego dnia;-) 

py­tanie do Ciebie nie było przy­pad­ko­we bo jeśli od­po­wie­działabyś że tak,to wie­działbyś o czym mo­ja myśl.Nie jes­teś wścib­ski ja też tu nie raz py­tam autorów co chcieli prze­kazać;-)Od­po­wiem Ci na py­tanie twoje.Miłość [...] — czytaj całość

Kochałeś kiedyś? 

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]