Miłość W miłości też można [...] – Pan K.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pan K. — zgromadziliśmy 4 opinie.

"Miłość"

W miłości też można się zgu­bić, bo choćby niewiado­mo ile kłopotów i szam­ba nas przy tym spo­tykało, ciągle będziemy wra­cali po dokładkę.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 11:27

użyłabym bym in­ne­go słowa ale to twój afo­ryzm ;)masz rację życie jest pełne po­rażek ale w tym kon­tekście po dokładkę szam­ba na­wet jeśli to miłość bym nie wróciła to mo­je skrom­ne zda­nie tyl­ko ...poz­dra­wiam ciepło:-) 

No a czy życie nie wygląda jak szam­bo ? Pełne po­rażek wpa­dek błędów.
Jeśli każdy ma być od cze­goś uza­leżniony to właśnie od miłości.
Poz­dra­wiam Pan k 

wszys­tko faj­ne oprócz szam­ba ja­koś mi nie pasuje..pozdrawiam:-) 

Czy to jest miłość, czy to jest... uzależnienie...?
Cza­sami my­limy uczu­cia i da­jemy się nab­rać na czyjś uśmiech, słowa, nic niez­naczące dro­biaz­gi... i cierpimy.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]