Miłość W miłości też można [...] – Pan K.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pan K. — zgromadziliśmy 4 opinie.

"Miłość"

W miłości też można się zgu­bić, bo choćby niewiado­mo ile kłopotów i szam­ba nas przy tym spo­tykało, ciągle będziemy wra­cali po dokładkę.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 11:27

użyłabym bym in­ne­go słowa ale to twój afo­ryzm ;)masz rację życie jest pełne po­rażek ale w tym kon­tekście po dokładkę szam­ba na­wet jeśli to miłość bym nie wróciła to mo­je skrom­ne zda­nie tyl­ko ...poz­dra­wiam ciepło:-) 

No a czy życie nie wygląda jak szam­bo ? Pełne po­rażek wpa­dek błędów.
Jeśli każdy ma być od cze­goś uza­leżniony to właśnie od miłości.
Poz­dra­wiam Pan k 

wszys­tko faj­ne oprócz szam­ba ja­koś mi nie pasuje..pozdrawiam:-) 

Czy to jest miłość, czy to jest... uzależnienie...?
Cza­sami my­limy uczu­cia i da­jemy się nab­rać na czyjś uśmiech, słowa, nic niez­naczące dro­biaz­gi... i cierpimy.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 22:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:53cyt.adela do­dał no­wy tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.