Miłość W miłości też można [...] – Pan K.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pan K. — zgromadziliśmy 4 opinie.

"Miłość"

W miłości też można się zgu­bić, bo choćby niewiado­mo ile kłopotów i szam­ba nas przy tym spo­tykało, ciągle będziemy wra­cali po dokładkę.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 11:27

użyłabym bym in­ne­go słowa ale to twój afo­ryzm ;)masz rację życie jest pełne po­rażek ale w tym kon­tekście po dokładkę szam­ba na­wet jeśli to miłość bym nie wróciła to mo­je skrom­ne zda­nie tyl­ko ...poz­dra­wiam ciepło:-) 

No a czy życie nie wygląda jak szam­bo ? Pełne po­rażek wpa­dek błędów.
Jeśli każdy ma być od cze­goś uza­leżniony to właśnie od miłości.
Poz­dra­wiam Pan k 

wszys­tko faj­ne oprócz szam­ba ja­koś mi nie pasuje..pozdrawiam:-) 

Czy to jest miłość, czy to jest... uzależnienie...?
Cza­sami my­limy uczu­cia i da­jemy się nab­rać na czyjś uśmiech, słowa, nic niez­naczące dro­biaz­gi... i cierpimy.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)