Mama powinna mieć serce [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ma­ma po­win­na mieć ser­ce z ja­jami a ta­ta z głową.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2019, 17:33

Nudzisz. 

Nie zakładałbym się, że nie pisze się rzeczy oczy­wis­tych, bo oczy­wis­te jest, że się pisze. Ta­ka man­tra tra­fia tam, gdzie brak te­go, co po­win­no się mieć.
To, co dla jed­nych jest oczy­wis­te, dla in­nych jest mglis­te. ;) 

Rzeczy oczy­wis­tych się nie pisze proszę pa­na :)
to co po­win­ni mieć mają z założenia. 

Wte­dy z przyczyn obiek­tywnych... nie byłoby Ciebie. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]