Mądremu to i życia [...] – Diamentowa Sól

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Diamentowa Sól — zgromadziliśmy 7 opinii.

Mądre­mu to i życia nie wys­tar­czy. Głupi gu­bi go w nad­mia­rze.

aforyzm
zebrał 155 fiszek • 11 lutego 2014, 15:36

Pięknie dziękuję za wskazówki i uwa­gi. Poz­dra­wiam ciepło ;) 

Życiem na­leży mądrze gos­po­daro­wać ;) 

Je­den zat­rzy­ma się na chwi­li, dru­giemu godzi­ny prze­lewają się przez palce. 

I słona ;) 

Diamen­to­wa to myśl..;)) 

God­ne ideolo­gicznie uza­sad­nionej mądrości !!! 

nie trze­ba gu­bić życia nie trzeba 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sen_

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]