Ludzkość idzie w dziwną [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ludzkość idzie w dziwną stronę, a wys­tar­czy się cofnąć.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 maja 2018, 00:13

Tak, człowiek myśli, że się nie od­naj­dzie... Ja na ten przykład ok­ropnie boję się nu­dy w ta­kim świecie ;P 

Wys­tar­czy. Do­dam na­wet - Na­leży się cofnąć. Do his­to­rii ludzkości - przyczyn i kon­sekwen­cji wielu zdarzeń...

Na pew­no trze­ba zacząć myśleć , wnios­ko­wać i po­dej­mo­wać właści­we decyzje.
To jed­nak nie jest łat­we, kiedy to w TV kon­cert Euro­wiz­ji, in­na zaj­mująca szołowiz­na, ja­kaś gra w sieci... Spo­ry między gru­pami in­te­resów i wza­jem­nej ado­rac­ji... Cy­taty :-))) 

ludzkość co­fa się do przodu 

Mmm w rzeczy samej.

K.ork 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cyt.adela

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

dzisiaj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2