Ludzkość idzie w dziwną [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ludzkość idzie w dziwną stronę, a wys­tar­czy się cofnąć.

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 10 maja 2018, 00:13

Tak, człowiek myśli, że się nie od­naj­dzie... Ja na ten przykład ok­ropnie boję się nu­dy w ta­kim świecie ;P 

Wys­tar­czy. Do­dam na­wet - Na­leży się cofnąć. Do his­to­rii ludzkości - przyczyn i kon­sekwen­cji wielu zdarzeń...

Na pew­no trze­ba zacząć myśleć , wnios­ko­wać i po­dej­mo­wać właści­we decyzje.
To jed­nak nie jest łat­we, kiedy to w TV kon­cert Euro­wiz­ji, in­na zaj­mująca szołowiz­na, ja­kaś gra w sieci... Spo­ry między gru­pami in­te­resów i wza­jem­nej ado­rac­ji... Cy­taty :-))) 

ludzkość co­fa się do przodu 

Mmm w rzeczy samej.

K.ork 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cyt.adela

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 12:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Ostatni gość

dzisiaj, 12:48szpiek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

dzisiaj, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 12:46Tymoteusz Ika sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:38Badylek sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

dzisiaj, 12:36Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 12:33Badylek sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]

dzisiaj, 12:31Badylek sko­men­to­wał tek­st Życie ssie. A ludzie jeszcze [...]

dzisiaj, 12:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]