krasnorost
 2 kwietnia 2023 roku, godz. 19:53

Nieprawda.