fyrfle Mirek
 13 listopada 2016 roku, godz. 22:16

Lekarstwem na pustkę jest tylko człowiek.