Inaa Monika
 17 grudnia 2013 roku, godz. 10:01

nie sądźmy - nie będziemy sądzeni...