Kto żyje ułudą miłości, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 2 opinie.

Kto żyje ułudą miłości, ten spa­da w do­linę łez.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2019, 09:34

niełat­wo mi jest wy­powiadać się na tak ważne te­maty, ja­kim jest miłość ... z cza­sem co­raz trud­niej. jed­no w so­bie wiem na pew­no: miłość łączy się z cier­pieniem. w miarę jak wyz­by­wamy się egoiz­mu, ocze­kiwań (także wdzięczności) łzy stają się słodsze. 

Kto żyje jakąkol­wiek ułudą - tak.
Dla­tego war­to umieć... la­tać. :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]