Kto potrafi objąć słowem [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Kto pot­ra­fi objąć słowem jak skrzydłem
nie pot­rze­buje nieba by latać


in­sp.Ad­nachiel

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2018, 11:50

tez prawda 

Iwon­ko mo­je opi­nie też cza­sem zni­kają ,ale tak tu by­wa ścis­kam moc­no i poz­dra­wiam ;) 

Nie wierz plot­kom :P 

Smoczku Skrzyd­la­ci żyją inaczej;))))p 

No tak, Skrzyd­la­ty wie, jak Ko­bietom w głowie zawrócić. :P
Fajne.
Poz­dra­wiam Autorkę, In­spi­rato­ra i wszys­tkie us­krzyd­lo­ne Niewias­ty. :)) 

A gdzie mo­ja opi­nia się podziała... no dob­rze spróbuj­my raz jeszcze i już nap­rawdę uciekam.
Ka­ti na 200% ro­zumiem Twoją in­spi­rację :) gdyż nikt tak skrzydłem objąć nie pot­ra­fi
i więcej nie pa­miętam :) więc ty­le mu­si star­czyć Katinka...
Gra­tuluję chwi­li skrzy­deł i inspiracji 

Dziękuję Ka­ti i wza­jem­ności po­syłam! :) 

Odtwórz dokładam to;)lecę do obo­wiązków miłego dnia i dziękuję za ta­ki dzień ,bo mało ta­kich tu te­raz;)możesz się bun­to­wać ahha;)nie usunę in­spi­rac­ji zos­ta­nie na zawsze;) 

He­he, no tak :) Niewol­nik nie może się bun­to­wać :P W końcu to ko­biety rządzą :))
Nic nie skno­ciłaś Kejt. Afo­ryzm jest błękit­no niebies­ki. Czy­li zgod­ny z ko­lorem koszu­li nielo­ta :)
Ave! :) 

na szczęście o tym nie de­cydu­jesz ko­go in­spi­rujesz hah;)p tak wyszło jakoś;)sknociłam??? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]