- Kim chciałbyś zostać [...] – Clyde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Clyde — zgromadziliśmy 5 opinii.

- Kim chciałbyś zos­tać jak dorośniesz?
- Szczęśli­wym człowiekiem, proszę Pani.
- Nie ro­zumiesz py­tania, dro­gie dziecko...
- Nie, to Pa­ni nie ro­zumie życia.

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 marca 2017, 22:29

Zmuszam Cie w ja­kiś sposób do czy­tania te­go? Po­za tym widzę, że jed­nak nie każdy zna, a chy­ba warto. 

Więc po co po­wielać treść kil­ka krot­nie tworząc pla­giat sko­ro jest to ogólno­dostępne i znane... 

Jas­ne, że pla­giat ;) 

Każdy chce szczęścia w każdym mo­men­cie życia, tyl­ko życie nie przyj­mu­je tej oczy­wis­tości do siebie. 

Trochę pla­giat... Każdy to zna 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salomon

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01Michaelowa do­dał no­wy tek­st Mówią uśmie­chnij się, a [...]