Kiedy oddalamy się od [...] – Ann.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ann. — zgromadziliśmy 4 opinie.

Kiedy od­da­lamy się od Bo­ga
Słowa zmieniają znacze­nie

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 listopada 2018, 21:51

tak sa­mo jest gdy się zbliżamy 

Zat­rzy­muje. Po­daj proszę przykład znacze­nia kil­ku ta­kich słów 

Idą trochę w cy­nizm, al­bo trochę bar­dziej.

Ja się os­tatnio modę przed snem i miej piję oraz palę. W su­mie pra­wie nic. I słowa ja­koś mniej klną w świat. 

Bar­dzo ład­na i praw­dzi­wa myśl
naj­lep­szym przykładem jest Miłość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja