Kiedy oddalamy się od [...] – Ann.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ann. — zgromadziliśmy 4 opinie.

Kiedy od­da­lamy się od Bo­ga
Słowa zmieniają znacze­nie

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 listopada 2018, 21:51

tak sa­mo jest gdy się zbliżamy 

Zat­rzy­muje. Po­daj proszę przykład znacze­nia kil­ku ta­kich słów 

Idą trochę w cy­nizm, al­bo trochę bar­dziej.

Ja się os­tatnio modę przed snem i miej piję oraz palę. W su­mie pra­wie nic. I słowa ja­koś mniej klną w świat. 

Bar­dzo ład­na i praw­dzi­wa myśl
naj­lep­szym przykładem jest Miłość 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]