Kiedy oddalamy się od [...] – Ann.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ann. — zgromadziliśmy 4 opinie.

Kiedy od­da­lamy się od Bo­ga
Słowa zmieniają znacze­nie

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 listopada 2018, 22:51

tak sa­mo jest gdy się zbliżamy 

Zat­rzy­muje. Po­daj proszę przykład znacze­nia kil­ku ta­kich słów 

Idą trochę w cy­nizm, al­bo trochę bar­dziej.

Ja się os­tatnio modę przed snem i miej piję oraz palę. W su­mie pra­wie nic. I słowa ja­koś mniej klną w świat. 

Bar­dzo ład­na i praw­dzi­wa myśl
naj­lep­szym przykładem jest Miłość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zofija

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary