14 sierpnia 2019 roku, godz. 00:09  10,0°C

Kiedy obejmiesz świat usiądę przy tobie.

Yokho Agata
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 00:31

Dopiero wtedy można się poczuć bezpiecznie i spokojnie.

Strange one Adam
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 00:13

Szerokie horyzonty.