Każdy kolejny przewodnik to [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 3 opinie.

Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to tyl­ko kon­ty­nuowa­nie jaz­dy po wy­bojach.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 10:58

Cho­ciaż... zdarza mi się os­tatnio, że ktoś mi zdjęcia w głowie ro­bi. Ale to mnie nic nie daje. 

Może dla Ciebie, ja mam coś innego. 

chy­ba że światłowodnik 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:45Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Cyrograf, ołów i pa­miątka [...]

dzisiaj, 10:45Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Z wiekiem człowiek mu­si [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?