Każda polska baba powinna [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 4 opinie.

Każda pol­ska ba­ba po­win­na zas­ma­kować Ara­ba

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 12:11

Prze­kaz pod­pro­gowy, czy­li jes­tem za wpuszcza­niem uchodźców. 

Raczej pol­skie chłopa­ki do wzięcia 

A po­tem... pol­ski rol­nik szu­ka żony... :P
Poz­dra­wiam. :)) 

pełnej krwi, ale na oklep 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

dzisiaj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]