Karierę robi się od [...] – Daniel Umizda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Daniel Umizda — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ka­rierę ro­bi się "od tyłu."

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 14:36

o ku­nan­ka ale uczu­ne rozprawjajum 

miz­da ma na myśli, iż zos­tała pok­ry­ta nauko­wo, lożąc
to się zdarza w przyrodzie

wa­lek, no no ga­gat­ku :) lu­bisz ostro
kto by pomyślał
fiu fiu

he he 

Do­sad­ne i dos­ko­nałe Profesorze. 

:-))) 

Ela, to było do Auto­ra. :D
Jeżeli chodzi o Ciebie, to uważam Cię za AUTO­RYTET, który nie mu­si "ro­bić ka­riery" w żaden z tych spo­sobów. :)) 

Ob­serwac­je, ana­liza i wnioskowanie.

Uścis­ki ser­deczne - od przo­du :-))) 

To ra­da, czy go­rycz życiowe­go doświad­cze­nia?
Poz­dra­wiam. :) 

Al­bo "od przodu". 

Naja

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]