Karierę robi się od [...] – Daniel Umizda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Daniel Umizda — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ka­rierę ro­bi się "od tyłu."

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 14:36

o ku­nan­ka ale uczu­ne rozprawjajum 

miz­da ma na myśli, iż zos­tała pok­ry­ta nauko­wo, lożąc
to się zdarza w przyrodzie

wa­lek, no no ga­gat­ku :) lu­bisz ostro
kto by pomyślał
fiu fiu

he he 

Do­sad­ne i dos­ko­nałe Profesorze. 

:-))) 

Ela, to było do Auto­ra. :D
Jeżeli chodzi o Ciebie, to uważam Cię za AUTO­RYTET, który nie mu­si "ro­bić ka­riery" w żaden z tych spo­sobów. :)) 

Ob­serwac­je, ana­liza i wnioskowanie.

Uścis­ki ser­deczne - od przo­du :-))) 

To ra­da, czy go­rycz życiowe­go doświad­cze­nia?
Poz­dra­wiam. :) 

Al­bo "od przodu". 

Naja

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]

wczoraj, 23:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:19dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 22:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:51Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st zawsze