Karierę robi się od [...] – Daniel Umizda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Daniel Umizda — zgromadziliśmy 8 opinii.

Ka­rierę ro­bi się "od tyłu."

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 16 lutego 2017, 14:36

o ku­nan­ka ale uczu­ne rozprawjajum 

miz­da ma na myśli, iż zos­tała pok­ry­ta nauko­wo, lożąc
to się zdarza w przyrodzie

wa­lek, no no ga­gat­ku :) lu­bisz ostro
kto by pomyślał
fiu fiu

he he 

Do­sad­ne i dos­ko­nałe Profesorze. 

:-))) 

Ela, to było do Auto­ra. :D
Jeżeli chodzi o Ciebie, to uważam Cię za AUTO­RYTET, który nie mu­si "ro­bić ka­riery" w żaden z tych spo­sobów. :)) 

Ob­serwac­je, ana­liza i wnioskowanie.

Uścis­ki ser­deczne - od przo­du :-))) 

To ra­da, czy go­rycz życiowe­go doświad­cze­nia?
Poz­dra­wiam. :) 

Al­bo "od przodu". 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Naja

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]

dzisiaj, 00:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

wczoraj, 23:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

wczoraj, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś

wczoraj, 23:29marka sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś