Jeżelistademzawładnieprzemożna wolaskrzywdzeniapotencjalnej ofiary to [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Jeżeli sta­dem zawład­nie prze­można wo­la skrzyw­dze­nia po­ten­cjal­nej ofiary to nie ma znacze­nia proszę od­da­nej swa­si małej czar­nej
czy ofiara aku­rat w tym mo­men­cie nieopat­rznie wej­dzie na daną stronę in­terne­tową czy też w in­nych życiowych oko­licznościach pod­wi­nie jej się no­ga , by­naj­mniej , a ty Ewo kocha­na nie słuchaj tak ofiar­nie mi­tomanów bo Ci Zu­zia wy­rośnie na zakręt*

de­dyko­wany Ewie Sz 

aforyzm • 12 października 2017, 23:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]