Jeżelistademzawładnieprzemożna wolaskrzywdzeniapotencjalnej ofiary to [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Jeżeli sta­dem zawład­nie prze­można wo­la skrzyw­dze­nia po­ten­cjal­nej ofiary to nie ma znacze­nia proszę od­da­nej swa­si małej czar­nej
czy ofiara aku­rat w tym mo­men­cie nieopat­rznie wej­dzie na daną stronę in­terne­tową czy też w in­nych życiowych oko­licznościach pod­wi­nie jej się no­ga , by­naj­mniej , a ty Ewo kocha­na nie słuchaj tak ofiar­nie mi­tomanów bo Ci Zu­zia wy­rośnie na zakręt*

de­dyko­wany Ewie Sz 

aforyzm • 12 października 2017, 23:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2