Jeżelistademzawładnieprzemożna wolaskrzywdzeniapotencjalnej ofiary to [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Jeżeli sta­dem zawład­nie prze­można wo­la skrzyw­dze­nia po­ten­cjal­nej ofiary to nie ma znacze­nia proszę od­da­nej swa­si małej czar­nej
czy ofiara aku­rat w tym mo­men­cie nieopat­rznie wej­dzie na daną stronę in­terne­tową czy też w in­nych życiowych oko­licznościach pod­wi­nie jej się no­ga , by­naj­mniej , a ty Ewo kocha­na nie słuchaj tak ofiar­nie mi­tomanów bo Ci Zu­zia wy­rośnie na zakręt*

de­dyko­wany Ewie Sz 

aforyzm • 12 października 2017, 23:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]

dzisiaj, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]