Jesteśmy na chwilę, więc [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Jes­teśmy na chwilę, więc korzys­tajmy.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 11 lipca 2018, 11:30

mam słabość do grajków ulicznych
niedaw­no rzu­ciłam do kapelusza
dziew­czyn­ce ze skrzypcami
trochę fałszo­wała, ale za walc z No­cy i dni dos­tała :)

może okaz­je tworzy potrzeba... 

by dać też pot­rzeb­na jest okazja
dziś zauroczyła mnie bezdomna
dałem jej na chleb i 0,5 kg cze­reśni

tydzień te­mu dałem pa­ni a in­su­linę (ta mnie zaczepiła)

mu­siała na­darzyć się okazja 

Nie mogę, Mi­rek by mnie za­mor­do­wał z pre­medy­tacją. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Kto chce dać nie pot­rze­buje okazji. 

korzys­ta z okaz­ji i np. kradnie
korzys­ta z okaz­ji i roz­da­je co ma

:) 

Żeby korzys­tać trze­ba kraść?
Korzys­ta tyl­ko ten kto kradnie? 

Czy roz­da­wanie nie jest korzys­ta­niem ? 

Żyje­my tu i te­raz, więc na­wet, jeśli jest coś po, to nie­szczęśli­wi szczęścia nie dadzą, a więc korzystajmy... 

czy ja wiem 

je­den korzys­ta i kradnie
dru­gi rozdaje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]