Jesteśmy na chwilę, więc [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 11 opinii.

Jes­teśmy na chwilę, więc korzys­tajmy.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2018, 11:30

Nie ma to jak korzys­ta­nie z Filutką:) 

mam słabość do grajków ulicznych
niedaw­no rzu­ciłam do kapelusza
dziew­czyn­ce ze skrzypcami
trochę fałszo­wała, ale za walc z No­cy i dni dos­tała :)

może okaz­je tworzy potrzeba... 

by dać też pot­rzeb­na jest okazja
dziś zauroczyła mnie bezdomna
dałem jej na chleb i 0,5 kg cze­reśni

tydzień te­mu dałem pa­ni a in­su­linę (ta mnie zaczepiła)

mu­siała na­darzyć się okazja 

Nie mogę, Mi­rek by mnie za­mor­do­wał z pre­medy­tacją. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Kto chce dać nie pot­rze­buje okazji. 

korzys­ta z okaz­ji i np. kradnie
korzys­ta z okaz­ji i roz­da­je co ma

:) 

Żeby korzys­tać trze­ba kraść?
Korzys­ta tyl­ko ten kto kradnie? 

Czy roz­da­wanie nie jest korzys­ta­niem ? 

Żyje­my tu i te­raz, więc na­wet, jeśli jest coś po, to nie­szczęśli­wi szczęścia nie dadzą, a więc korzystajmy... 

czy ja wiem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]