Jes­teśmy jak najbliżej siebie, [...] – Mens aegra

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mens aegra — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, by móc odpłynąć jak naj­da­lej.

aforyzm • 20 października 2017, 12:56

Cel: ducho­wo-cieles­na nir­wa­na. Przy­padek: niep­rze­widy­wal­ne w swych wy­darze­niach zja­wis­ko, które spra­wia, że dry­fujesz w "nieob­liczal­nym" kierunku. 

Za­leży ja­ki jest cel i co jest tym "przypadkiem"... 

Dro­ga Pa­ni w tym przy­pad­ku trze­ba dob­rze wiosłować, by osiągnąć cel... No chy­ba, że ktoś ce­luje blis­ko i szyb­ko :) 

Eazy naj­ważniej­sze by stał, wte­dy już się płynie ;) 

Oby ten maszt stał jak najdłużej, a wicher blis­kości pchał go jak najdalej. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eazy

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX