Jesteśmy chwaleni ponad miarę, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 133 opinie.

Jes­teśmy chwa­leni po­nad miarę, dużo więcej, niż na to zasługu­jemy, gdyż łat­wiej dos­trzec czyn niż je­go in­ten­cje.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2019, 14:38

Dok­ształć się, smo­ku, bo przy­no­sisz so­bie i mnie hańbę. :p

Prze­cie całyczas się chwa­lem. :p

To chy­ba źle się óczysz, bo nie na błen­dach. :D

Można i bez te­go sta­le od­kry­wać na no­wo, gdy przy­by­wa wie­dzy. A ty ją ot tak wyrzu­casz. :p
Ig­no­ran­ci są cieka­wi. Lu­biem się im przyg­lon­dać, by nie po­pełniać ich goopich błendów. :p

Toś prze­cie ty os­tatnio [...] — czytaj całość

Dob­ra­noc. :)) 

Zgadłem, ale o tym do­wiesz się, jak będziesz miała sto­sowną wiedzę. :P
Pudło, pudło... to się pochwal, a nie cały czas się pas­twisz. :P

No­tuj, war­to po­tem wra­cać do no­tatek, ja się lu­bię uczyć, [...] — czytaj całość

Nie zgadłeś... choć możesz tyl­ko zga­dywać, bo wie­dzy ci brak. :p
Nie lu­bię słońca. Znoof pudło. Ta­kiego zygza­ka też nie da się opa­lić, znoof niewiedza.

A ja jes­tem. Miej się na baczności. Wszys­tko notuję. [...] — czytaj całość

Czy­li zgadłem. :D Pod oziębłością... nic. Żmij­ki są zim­nok­rwis­te, wyłażą dla­tego na słoneczko, poopa­lać roz­stę... zygzak. :P:D

Tak, nie jes­tem pa­miętli­wy, dla­tego kochają mnie różne gadzi­ny. :D

Muszę opier­niczyć Di­Cap­rio, bez­czel­nie roz­da­je mo­je fotki [...] — czytaj całość

Praw­da. Rzecz w tym, co kry­je się pod oziębłością.

Śmiej się, śmiej. To, że by­li chętni, nie oz­nacza, że dałam im jakąkol­wiek szansę. Do dum­nych księżniczek boją się zbliżyć. Nikt by nie śmiał.

To [...] — czytaj całość

Po­noć tak, ale ja po­dej­rze­wam, że to tyl­ko po­noora niep­rawda. :P
I cóż się z ni­mi stało? Opadł no­cy woal i ... wszys­tko in­ne też? :P:D

Nieee, skądże, yes­tem to­leran­cyjny. :D

Ale mówisz te­raz o [...] — czytaj całość

A po­noć jes­tem oziębła... Al­bo KTOŚ tu kłam­czył, albo...
Chętnych było wielu... to ja nie jes­tem chętna. :p

Coś masz do pań? :p

Bez szans. Ale co, nie ład­ne wzor­ki mam? I nie kłamałam, że [...] — czytaj całość

Też tak uważam. :D

To nie ja, to To­bie się zachciewa tu­kana, co by (s)tu­kał aż do ra­na. :P:D ha ha ha 
Przy Two­jej urodzie, bra­ku rodzynków itp... mik­re szan­se. :P:D

Te­rapeut­ki? So­doma i [...] — czytaj całość

Kto nie wie­rzy, nie­chaj zmie­rzy. :D

Słowik... ty to masz marze­nia... ba, mrzon­ki. :p

Łat­wa, he­he... no to za­pytaj o to mo­je te­rapeut­ki. Nie tyl­ko łat­wa, ale i cho­ler­nie miła. ;)

No masz mnie, ten [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]