9 lutego 2014 roku, godz. 00:05  11,7°C

Jeśli Bóg rzeczywiście stworzył człowieka na swój obraz, to aż strach się bać przed spotkaniem ze Stwórcą.

SunKeeper Kasia
 19 lutego 2014 roku, godz. 16:19

Jak krety żyjemy a w oczy Stwórcy chcemy spojrzeć