kati75 Kati
 12 marca 2019 roku, godz. 10:45

każdy nasz wybór pociąga za sobą konsekwencje