15 lutego 2020 roku, godz. 6:36  19,4°C

Im bardziej tyjesz, tym ciężej żyjesz.

tallea asterja
 15 lutego 2020 roku, godz. 17:35

Ty jesz? :)