poziomica
 27 maja 2023 roku, godz. 10:24

"Ideał dany jest człowiekowi po to ,aby wyraźniej widział swą nieudolność "