M44G Marjan
 24 marca 2023 roku, godz. 8:55
Edytowano 24 marca 2023 roku, godz. 8:59

"Dwa serca, pałanące na dwóch końcach ziemi,
Rozmawiają tak gwiazdy promieńmi drżącemi;
Kto wie! może dla tego ziemia tak do słońca
Dąży, i tak jest zawsze miłą dla miesiąca,
Że wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą
Biegą do siebie — ale zbliżyć się nie mogą"

Adam Mickiewicz-Pan Tadeusz Księga XII

Irracja Grzegorz, Antoni.  24 marca 2023 roku, godz. 9:05

Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

[A. Asnyk - Miejmy nadzieję!]