Gruczoł krokowy Wdecha przerósł [...] – Pan Bolo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pan Bolo — zgromadziliśmy 11 opinii.

Gruczoł kro­kowy Wdecha przerósł go o głowę.

Z cyk­lu: siur­ki na ra­ty

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 stycznia 2017, 20:14

Ta­kie cu­kier­ki to dzie­chcim śmier­dzum ku­nan­ka. Jo to tyl­ko ku­kułke abo kruwkę Amel. 

Ano ta, Wdech tyż po­noć mo cyk­le Har­fafro­dyta je­dyn ku­nan­ka. Wim bo w kuchni godajum 

Amel,to już mu­siołbyś wziunć Wdecha na spyt­ki, jo mum w porzundku 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pan Bolo

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 18:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mniejszość z ciem­nogro­du nie [...]

dzisiaj, 18:01Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Głupiemu dwa ra­zy nie [...]

dzisiaj, 17:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek? nie sądzę.  

dzisiaj, 17:37Irracja sko­men­to­wał tek­st Py­tanie: Wy­mień przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 17:35LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Szybki wier­sz jak szyb­ki [...]

dzisiaj, 17:27LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:22LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Py­tanie: Wy­mień przy­naj­mniej [...]