Gdyby szczęście leżało na [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 23 opinie.

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim dep­ta­li

aforyzm dnia z 3 lipca 2015 roku
zebrał 178 fiszek • 10 lutego 2010, 03:33

jak szczęscie ko­goś zniechęca, to jest wiel­ki prob­lem psychiczny, stąd też prze­syce­ni szczęściem bes­tial­sko mor­dują lwy, al­bo na ochot­ni­ka za­ciagają sie do ar­mii by wal­czyć z wo­jującym islamem. 

Bo by go nie dostrzegli. 

Tak. 

Zwierzęta nie grają in­styn­ktem sa­mozacho­waw­czym prze­ciw­ko uczu­ciom wyższym , nie da­na im jest ta­ka umiejętność dzięki na­turze
Cieka­wa ri­pos­ta Ma­rian­no . 

Może tak
'Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
zab­rakło by płyt chod­ni­kowych ' 

człowiek jest w sta­nie po­dep­tać wszys­tko...Zda­je się, że zwierzęta stąpają ostrożniej...
Ot, ta­ka smut­na ref­lek­sja pod bdb afo­ryz­mem. Gra­tuluję i poz­dra­wiam - nicola. 

Świetne! 

Ale autor­ce chy­ba chodziło o to że prze­syt zniechęca , a człowiek ma na­turę zdo­byw­cy
tak mi się wy­daje , jeśli coś jest tak pow­szechne że się po uli­cy po­niewiera , to nie jest at­rakcyj­ne
Tak mi się wydaje 

Zgrab­ne, ale szczęście to stan wewnętrzny człowieka, więc na uli­cy leżeć nie leży i nie powinno. 

Fakt 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ