Anna S. Anna Szyrwińska
 12 grudnia 2020 roku, godz. 11:19

Gdyby alkowa była miejscem świadomości skutków uniesień obojga kochanków, płeć męska mogłaby ciągle zajmować się walką o władzę.

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 12 grudnia 2020 roku, godz. 11:09

A homosie?