RozaR Roza
 26 grudnia 2013 roku, godz. 10:00

Albo i nie.