Doskonaly lekarz to ten [...] – seems

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest seems — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Dos­ko­naly le­karz to ten kto­ry za­pobiega chorobie,
zwyczaj­ny to ta­ki, kto­ry pot­ra­fi cho­robę wyleczyć,
ten zaś, który cho­robę tyl­ko leczy, to żaden lekarz."

~Uk­ry­te Te­rapie. Cze­go Ci le­karz nie po­wie.

aforyzm • 4 kwietnia 2015, 23:36

dok­tor Zięba ge­niusz :) zgadzam się całko­wicie
I slę świąteczne poz­dro­wienia prze­de wszys­tkim zdro­wych i rodzin­nych świąt :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytlopka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]