Doskonaly lekarz to ten [...] – seems

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest seems — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Dos­ko­naly le­karz to ten kto­ry za­pobiega chorobie,
zwyczaj­ny to ta­ki, kto­ry pot­ra­fi cho­robę wyleczyć,
ten zaś, który cho­robę tyl­ko leczy, to żaden lekarz."

~Uk­ry­te Te­rapie. Cze­go Ci le­karz nie po­wie.

aforyzm • 4 kwietnia 2015, 23:36

dok­tor Zięba ge­niusz :) zgadzam się całko­wicie
I slę świąteczne poz­dro­wienia prze­de wszys­tkim zdro­wych i rodzin­nych świąt :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytlopka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2