Doskonaly lekarz to ten [...] – seems

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest seems — zgromadziliśmy 1 opinia.

"Dos­ko­naly le­karz to ten kto­ry za­pobiega chorobie,
zwyczaj­ny to ta­ki, kto­ry pot­ra­fi cho­robę wyleczyć,
ten zaś, który cho­robę tyl­ko leczy, to żaden lekarz."

~Uk­ry­te Te­rapie. Cze­go Ci le­karz nie po­wie.

aforyzm • 4 kwietnia 2015, 23:36

dok­tor Zięba ge­niusz :) zgadzam się całko­wicie
I slę świąteczne poz­dro­wienia prze­de wszys­tkim zdro­wych i rodzin­nych świąt :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytlopka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]