Dobry człowiek nie musi [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Dob­ry człowiek nie mu­si wra­cać.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 15:23

a jed­nak wraca
zly na zlo 

praw­da, nie musi 

tu­taj, ro­zumiem. To trud­ny tek­st. Za trud­ny jak na ten por­tal o aniołach i in­nych pier­dołach.... :)

tam? pot­rzeb­na ele­men­tarna przyz­woitość, ale i na nią Cię nie stać. 

nie. Nie zrozumiałeś.

I...nie dziękuję za Twoją bier­ność pod tek­stem Ad­nachiela(skro­jony krzyż...), pod którym znieważano Si.si.
WSTYDŹ się, jeżeli potrafisz...
może wy­pada tam wrócić... 

mo­nic, zacznij myśleć. Jes­teś prze­kona­na, że pot­ra­fisz.
Za­tem udo­wod­nij i spróbuj ro­zeb­rać ten tek­st. Nie zmarznie, jest 
dob­rze odziany... 

pop­ra­wiając dob­ro, czy­nimy zło.

pow­ro­ty by­wają tra­fione. śmiertelnie. 

scor­pi i in­ni, than­ks za R.I.P.

czy od­poczy­wam w po­koju? Tak. Na­wet przy r u c h l i w e j tra­sie. :)
a ten tek­st sta­ran­nie prze­myślcie. nap­rawdę warto.

to był powrót bez powrotu... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]