Dobry człowiek nie musi [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Dob­ry człowiek nie mu­si wra­cać.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 15:23

wra­ca do czasu 

ale wraca 

praw­da, nie musi 

tu­taj, ro­zumiem. To trud­ny tek­st. Za trud­ny jak na ten por­tal o aniołach i in­nych pier­dołach.... :)

tam? pot­rzeb­na ele­men­tarna przyz­woitość, ale i na nią Cię nie stać. 

Nicola-57
Nie mam nic do do­dania, ani tam ani tutaj. 

nie. Nie zrozumiałeś.

I...nie dziękuję za Twoją bier­ność pod tek­stem Ad­nachiela(skro­jony krzyż...), pod którym znieważano Si.si.
WSTYDŹ się, jeżeli potrafisz...
może wy­pada tam wrócić... 

ni­cola-57
ro­zeb­rałam przed na­pisa­niem ko­men­tarza i zrozumiałam

dziękuję za test spo­koju na Two­je rozkazy 

mo­nic, zacznij myśleć. Jes­teś prze­kona­na, że pot­ra­fisz.
Za­tem udo­wod­nij i spróbuj ro­zeb­rać ten tek­st. Nie zmarznie, jest 
dob­rze odziany... 

pop­ra­wiając dob­ro, czy­nimy zło.

pow­ro­ty by­wają tra­fione. śmiertelnie. 

dob­ry jest
cały czas

tam gdzie trze­ba oczy­wiście :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

har.monic

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]