Człowiek trafia tam, gdzie [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 7 opinii.

Człowiek tra­fia tam,
gdzie w życiu by nie zabłądził...

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 29 kwietnia 2015, 00:04

He­he ;) 

Pzdr. również 

To trochę ta­ki matrix...
Z jed­nej stro­ny wszys­tko gdzieś tam za­pisa­ne w gwiazdach,
a z dru­giej wiel­ka niewiadoma... 

Nie pot­rzeb­ny jest dob­ry cel by trafić;) 

Miłego ;) 

Te­ra wim za co ciun­gle jes­tym po skle­pym, naw­nt jak ide do kościoła to i tak zaw­sze wy­lun­du­je we skle­pie. Miłego! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]