Maluch Karolina
 14 listopada 2011 roku, godz. 23:16

lub nie chce ich widzieć...

Fileus Marcin
 2 listopada 2011 roku, godz. 7:51

...ale przecież nawet człowiek z dziurawymi rękoma chce być innym pomocny i przynieść komuś mleka. To nie nad tym mlekiem płacze, a nad swoją pozorną bezużytecznością.

lovmateria Joanne
 30 października 2011 roku, godz. 18:01

Płakać nad rozlanym mlekiem, bo nie widziało się, że ma się dziurawe ręce.