LR
 29 maja 2022 roku, godz. 13:30

Żyć ponad stan to chyba tylko leżeć.