PlESCHOPATA CZŁOWIEK
 4 kwietnia 2021 roku, godz. 12:51

Przeżyć i wypluć.