Chcesz być księżniczką, musisz [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 7 opinii.

Chcesz być księżniczką, mu­sisz się myć!

aforyzm • 30 października 2018, 18:56

... Ale mam was w dópie więc to tyle. 

Dziękuję za Wasze ko­men­tarze, ser­decznie pozdrawiam. 

fryf­le, a te­ra ma­jom dry sham­poo and dry mydlo

my­cie i wo­da nie potrzebne 

he he koniecznie 

Naj­le­piej marsylskim* 

he he raczej pachnieć
no może mydłem
w ostateczności
A swoją drogą, ja­kie wy­maga­nia, ta­kie księżniczki... 

nie, nie,
one te­go nie ro­bią tyl­ko nie to,
kiedyś byłam więc wiem , tyl­ko pachną 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]